Filip Reinisch navázal na rodinnou podnikatelskou tradici datovanou od roku 1923. Na základě vzdělání v Uměleckých řemeslech Praha, založil v roce 1990 firmu "Umělecké truhlářství - Reinisch". Do roku 1992 se firma zabývala převážně restaurováním. V tomto roce se stavá členem asociace restaurátorů.

Po roce 1992 firma rozšiřuje činnost o interiérové a exteriérové truhlářské a uměleckořemeslné práce a nábytek dle vlastního návrhu nebo návrhů architektů. Po roce 1994 společnost rozvíjí spolupráci se stavebními firmami a podílí se také při rekonstrukcích významných objektů. Zabývá se i zhotovováním replik historických vrat a portálů.

Filip Reinisch je dnes mistrem odborného výcviku pro obory truhlář, řezbář, umělecký truhlář, externě přednáší na ČVUT, katedře architektury. Naše dílna je ve Finsku vedena jako odborné pracoviště pro rekvalifikační kurzy na uměleckého truhláře a každoročně máme i z této země učně.